På Hammer Frie Privatskole værner vi om vores værdier. Vi lægger især vægt på:

 • Frihed til at vælge. Det enkelte menneskes frihed til selv at træffe kvalificerede valg – også til at vælge forkert og til at vælge fra.
 • Frihed til at være dén, man er, og til at stå ved de meninger, man har, i en atmosfære af gensidig anerkendelse og respekt.
 • Frihed til at udvikle sig i sit eget tempo, til at knokle koncentreret, når de mange andre faktorer i vores liv tillader skolefokus, og til at tage den mere med ro, når der er behov for mentale ressourcer andetsteds – at der er tillid til barnets egen drivkraft og ubevidste anvendelse af energi og kræfter.
 • Frihed til at stræbe efter sit eget max., til at nå så langt, man overhovedet kan komme. Ingen Jantelov, ingen faglige begrænsninger, aldrig et “Du må ikke arbejde forud!!”
 • Frihed til at udtrykke, hvad der føles rigtigt og forkert, også overfor lærere/pædagoger, og blive mødt ligeværdigt og med gensidig respekt.

Vi står endvidere værn om værdier som:

 • Høj faglighed                                               Princippertegning
 • Motivation som drivkraft                           Princip om netværk og computere
 • Høj grad af medansvar
 • God opførsel                                                Princip for uhensigtsmæssig adfærd
 • Spændende undervisning                          Princip for SFO
 • Relevante tests                                           Retningslinjer
 • Frihed under ansvar                                   …. om betaling og restancer
 • Tillidsfuldt skole/hjem-samarbejde        …. om optagelse og lukket venteliste
 • Åbenhed og tydelighed                              …. om elevfravær
  •                                                                       ….  om forældreorganisering 
   •                                                                       …. …. om konfirmationsforberedelse
   •                                                                                        …. Sne-handleplan