Movias busser, som kører forbi vores skole, tilbyder årskort til skoleelever, prisen afhænger af antal zoner, men et 2-zonerskort, som de fleste af vores elever har, koster ca 1300kr årligt. Køber man midt på året, reduceres prisen afhængigt af antal måneder. Kortet bestilles hos Bente Skolesekretær, som sørger for kontakten til Movia.

Skolen har sit eget stoppested, “Hammer Frie Privatskole” hedder det i Movias køreplaner, og her kan I finde oplysninger om afgang og ankomst for rute 696

Rute 620R mellem Næstved og Præstø standser hhv. 1½ og 2 km fra skolen ved hhv. Hammer Thorup og Lov, hvorfra det tager 15 minutter at gå til skolen. Der kan begge steder holde en (gammel) cykel natten over, så man kan cykle mellem bus og skole.

Fra Tappernøje er der umiddelbart ingen morgenrute, men om eftermiddagen kan man tage 14.09 fra skolen til Fladsåskolen, hvorfra der går bus til Tappernøje 14.30.

Lundby og Kostræde Banker-områderne er ikke dækket særligt godt af den offenlige transport. Rute 640 kører mellem Vordingborg og Næstved, og fra Vester Egesborg går bus direkte til skolen morgen og retur eftermiddag, men der er nogen ventetid ved skiftet.

Den offentlige busdækning er ikke helt optimal herude på landet, men det er det bedste, vi kunne opnå efter to års fuld indsats hos både kommunerne og Region Sjælland, og vi arbejder på at opnå bedre dækning næste sæson. Vi opfordrer forældrene i de respektive lokalområder til at snakke sammen og tage hinandens børns med til og fra skole – det giver også en masse socialt at køre sammen, og man lærer sine børns skolekammerater at kende.