Priser for skolegang og SFO på Hammer Frie Privatskole er en bestyrelsesbeslutning, og bestyrelsen har på sit møde 5.maj vedtaget priserne for skoleåret 2014/2015. På bestyrelsesmødet 20.oktober 2015 blev det vedtaget at ændre SFO-betalingen til 800kr gældende fra 1.juni 2016.

  • Skolepenge månedligt            1250 kr  (i 12 mrd.)
  • SFO morgen og eftermiddag   800 kr  (i 12 mrd.)

Der gives 50% søskenderabat på skolepengene. Betaling kun via almindelig, fast bankoverførsel på konto i Møns Bank 6140 2045209. Skolepengene betales månedligt forud.

Inden start på skolen indbetales de forudbetalte skolepenge, som er to måneders samlet skolepris (skolepenge+evt. SFO), der betales inden skolestart, – dette beløb (de forudbetalte skolepenge) fås tilbage på den måde, at det dækker betalingen af elevens to sidste måneder hos os – her skal man altså huske skriftligt at varsle elevens stop på skolen to måneder før, det bliver aktuelt. Beløbet tilbagebetales ikke kontant. Vælger man at indstille samarbejdet pludseligt, bortfalder retten til den betalte opsigelsesperiode.

(Beregn de forudbetalte skolepenge for det enkelte barn på dén måde, at du beregner dét beløb, som skal betales for barnet fra skolestart, dvs. under hensyntagen til SFO og til evt. søskenderabat på skolepengene – og gang så med to)

NB! Mulighed for at søge indkomstbetinget tilskud til betaling af skolepenge og/eller SFO, læs mere på www.fordelingssekretariatet.dk. Hent skemaet hos Bente, vores skolesekretær.