På Hammer Frie Privatskole lægger vi af forskellige årsager vores internet i kabler, se skolens principper for samme under “Værdier” eller klik her: Princip om netværk og computere