Det er af allerstørste vigtighed for et lille barns skolestarts-succes, at han eller hun er skoleparat. I disse tider, hvor vi som forældre ikke selv bestemmer, hvornår vores børn kan starte i skole, er det ekstra vigtigt med fokus på, hvad vi selv kan gøre for at vores pode er klar til skolelivets udfordringer. Derfor gør vi det helt tydeligt, hvad skoleparathed vil sige hos os på Hammer Frie Privatskole:

 

Hos os indebærer skoleparathed

 • At barnet er alderssvarende social og venlig over for de andre børnBhkl1
 • At barnet er renlig og i stand til at gå på toilettet selv med alt, hvad dertil hører.
 • At barnet selv kan tage tøj og sko af og på
 • At barnet kan fastholde sin interesse for en aktivitet i 15-20 minutter
 • At barnet mestrer alderssvarende behovsudsættelse
 • At barnet kan forstå og acceptere en kollektiv besked
 • At barnets tale og formuleringsevne er ren og alderssvarende
 • At barnet viser interesse for tal, størrelser, mængder og kan tælle til 10.
 • At barnet viser interesse for bogstavers form og lyde

 

Bhkl3

Der ud over er det en rigtig god idé, at

 

 • Have tegnet/skrevet og være vant til at bruge en blyant
 • Have leget med bogstavernes lyde og genkendelse af bogstaver
 • Have leget med at skrive sit eget navn og måske synge ABC-sangen
 • Have leget med plus og minus på tælle-fingre-plan eller antal-pebernødder-plan.
 • Have øvet sig i at være stille, mens andre taler, og vente på sin tur.

 

 

Barnets skoleparathed er i centrum, men særdeles væsentlig er også forældrenes skoleparathed 🙂 På Hammer Frie Privatskole tænker vi, at skoleparate forældre

 • Sørger for rigelig, næringsrig mad, en god drikkedunk og hapser til lange dage
 • Sender et veludhvilet barn afsted, se under ”Artiker” om nattesøvn
 • Afleverer kærligt, hurtigt, konsekvent og i god tid sit barn om morgenen i tiltro til, at personalet har styr på det
 • Bakker som udgangspunkt op om skolen, om læreren og om undervisningen
 • Forstår at lærerens job er at underviseelever7
 • Forstår, at deres barns adfærd i en flok på 22 børn ofte er anderledes end i familien derhjemme
 • Sørger for årstidsrigtig påklædning
 • Sørger for alderssvarende skoletaske med veludrustet penalhus o.lign.
 • Har læst skolens hjemmeside, især værdigrundlaget og den pædagogiske praksis
 • Har lyst til at medvirke ved forældremøder, sociale arrangementer, praktiske aktiviteter osv
 • Har lyst til sammen med de andre forældre og skolens personale at skabe en fantastisk skolehverdag for børnene
 • fra hjemmebanen er konstruktive medspillere i deres børns skolehverdag