Vi tilstræber til enhver tid nærhed, værhed og opmærksomhed i det nu, som børnene befinder sig i, og derfor er det utrolig vigtigt, at de ikke forstyrres i dette for at indgå i alle mulige fysisk fraværende, virtuelle og digitale relationer, mens de er i skole. Vi kan i lærergruppen se en tydelig forskel på især følgende områder:

  • i omgangstone og adfærd (børnene er mere rolige, sociale og nærværende, de er fuldt til stede i det forpligtende fællesskab og udviser ikke stressagtig adfærd og –symptomer, som man typisk ser hos børn, der hele tiden skal forholde sig til mange forskellige, samtidige fællesskaber)
  • i frikvartersaktiviteter (børnene leger sammen, de fordyber sig i deres aktiviteter, de bevæger sig meget, de indgår mange forskellige relationer i løbet af en pause)
  • i trygheden (der kommer ikke pludselig en led sms eller et ufint indlæg på Facebook, de kan aflæse mimik og kropssprog hos dem, de er sammen med, så misforståelser undgås.

 

Ud fra ovenstående betragtninger og de artikler om børn og mobiltelefoner, der findes her på hjemmesiden under ”Artikler”, har vi besluttet følgende:

 

Mobiltelefoner hører ikke til i elevernes skolehverdag. Medbringer eleven alligevel en mobiltelefon i skolen, skal den slukkes og lægges i klassekassen straks ved ankomst. Den hentes først, når eleven forlader skolen og må ikke tændes i løbet af skoledagen. Eventuelle hastebeskeder fra forældre kan gives på skolens telefon, legeaftaler må træffes fra morgenstunden eller dagen før. Dit barn har brug for en mobilpause – det sørger vi for mindst 6 timer om dagen 🙂

I enkelte tilfælde kan læreren bede eleverne bruge mobiltelefon, hvor det overgår alternativer og bidrager hensigtsmæssigt til undervisningen, fx som kamera eller til QR-koder. Her varsles eleverne senest dagen før om at medbringe deres telefon, men det er bestemt ikke et krav fra skolens side.