nærhedNærhed lægger sig tæt på af nærvær, men adskiller sig alligevel. Nærhed er dét, barnet kan mærke, når jeg virkelig er til stede lige dér, lige nu – for barnet. Han mærker min fulde opmærksomhed, han føler sig set, hørt, mødt og usynligt omfavnet, han mærker, at jeg anerkender hans syn på ting, hans måde at gøre tingene på og hans helt unikke personlighed. At jeg kan li’ ham, som han er, at jeg gerne vil have ham med i dét, jeg laver, og at jeg er der for ham.

Værhed er, når barnet mærker, at hun virkelig er til stede i sig selv lige dér, lige nu. Hun er ét med sine sanser, hendes tankeflow er frit og uhindret, fordi hun på ingen måde bremses af dårlig selvtillid, kritik eller skræk for ikke at slå til.  Hun er dybt koncentreret om dét, der foregår, – hun hverken hører eller ser andet, fordi det er så afsindigt spændende. Hun åbner sig for læring og suger til sig i dyb tillid til de andre børn og voksne, fordi hun ved, at hun er accepteret, respekteret og tryg.

Nærhed og værhed – fundamentalt for mennesket. Og for os på Hammer Frie Privatskole, som hver dag tager hånd om dit barn.