Jeg hedder Line Illum Mundus, Migjeg er skolelærer af hele mit hjerte og har således undervist alt, hvad jeg kom i nærheden af, siden jeg lærte at tale, blandt andet som klaverlærer siden jeg var 14. I 1994 blev jeg uddannet lærer med liniefag i engelsk og hjemkundskab og mor til mit første barn, ansat fra 1995 på Ll. Næstved Skole i Næstved, hvor jeg i årenes løb har undervist især 5.-9.kl i dansk, engelsk, historie, samfundsfag, kristendom, musik, skolekor, håndarbejde, hjemkundskab og psykologi. I 1996 blev jeg udlært alternativ behandler med speciale i massage, zoneterapi, kostvejledning, drømmetydning, samtaleterapi osv, i 1998 mor til nummer 2, i 2000 exam. regressionsterapeut, startede egen klinik for alternativ behandling i 2001 og havde stadig fuldtidsjob som lærer plus egen private klaverskole. I 2005 fik vi en unik chance for at lægge vores livsstil helt om, og vi købte et nedlagt landbrug i Blangslev, som vi har brugt de sidste 9 år på at sætte grundigt i stand og omdanne til en semi-selvforsynende husholdning, der forsyner os og vores børn med biodynamisk, økologisk, helt frisk og uforarbejdet frugt, grønt og kød det meste af året. To børn mere er kommet til i hhv 2007 og 2010, og nu altså opstart af Hammer Frie Privatskole.

Hvorfor? Simpelthen fordi vores samfund må konstatere, at måden, vi traditionelt gør skole på, ikke virker. Børnene lærer at læse, skrive, regne og tale fremmedsprog, jovist, men de lærer aldrig at lære, de åbner sig ikke for alle de fantastiske impulser og muligheder omkring os, der er værd at lære af – og de synes i hvert fald ikke, at det er fedt at lære. Men det gjorde de engang, før de kom i skole. Der sættes med fastlåst, monoton undervisning, alt for store klasser, alt for udifferentieret undervisning, alt for meget uro og dårlig trivsel og alt for lave krav til de dygtigste en grundig stopper for menneskets naturlige nysgerrighed og enorme videbegærlighed – hvilket resulterer i teenagere, der intet gider, ikke engang de ting, der på alle måder tjener dem selv bedst. Det kan vi gøre bedre, helt nemt og enkelt! Det handler om at lade eleverne beholde deres drive, dén egen-motivation der følger i kølvandet af barnets nysgerrighed og undren. Tager man udgangspunkt i dét, et barn virkelig gerne vil vide eller tænder helt vildt på at finde ud af, er der ingen grænser for, hvor meget barnet suger til sig, hvor meget det lærer. Tag udgangspunkt i barnets motivation og undren – skab en åbning for læring,- og barnet lærer. Det hele, og mere til. Det er dét, vi gør på Hammer Frie Privatskole. Vi lader såmænd bare barnet lære så meget, det overhovedet kan rumme. Og vi sørger selvfølgelig for, at der er nogen superdygtige inspiratorer at lære fra og noget virkelig spændende og meningsfuldt at lære.

Al min voksentid har jeg brændt for at skabe et sådant læringsakademi. Nu har vi endelig muligheden – og jeg glæder mig afsindigt til for alvor at komme i gang! På Hammer Frie Privatskole er jeg skoleleder, men jeg vil så sandelig også undervise. Det er dér, min passion ligger, og min fornemste opgave som skoleleder er at sikre, at såvel elever som lærere hver dag mødes i et læringsforum, der er levende og superberigende for alle parter 🙂 Kontakt mig på Line@vores-skole.dk .

 

PernilleJeg hedder Pernille Nielsen Hansen født i 1976 i Næstved. Privat er jeg mor til 4 børn; født i 2001, 2003, 2010 og senest i 2013 og er bosat sammen med min mand og børnene i Mogenstrup.

Allerede da jeg selv gik i folkeskole i 1980’erne var jeg klar over, at jeg skulle være lærer. Jeg havde den mest fantastiske matematiklærer; og jeg ville være som ham! Tog min studentereksamen på Handelsskolen, og flere af mine kammerater og lærere undrede sig over, hvad jeg lavede dér med mine lilla Dr. Martens og hjemmemalede t-shirts, men jeg var ligeglad… Jeg trivedes med at gå i skole og ville bare lære mere. Efter studentereksamen var jeg et år i Kibbutz i Israel, hvor jeg passede køer og tog mig af kibbutzens børn om eftermiddagen – en fantastisk tid, som jeg bliver helt varm inden i af at tænke tilbage på. Et år var jeg væk og så direkte på Haslev Seminarium og færdig uddannet lærer i 2000, blot 23 år gammel. Mine linjefag er geografi og historie, og jeg har i løbet af årene undervist i matematik (faktisk i alle 14 år, da det er det jeg brænder allermest for), natur/teknik, idræt, geografi, engelsk, historie, kristendom, håndarbejde, hjemkundskab. Jeg har de seneste år fået lov at være klasselærer, og i den funktion har jeg arbejde rigtig meget med trivsel og klasserumsledelse. Og min erfaring siger mig, at trives eleverne ikke, så er de ikke åbne for læring og ikke åbne for at finde frem til deres egen motivation, der skal drive værket, så det lægger jeg kæmpe-stor vægt på i mit arbejde. Jeg bruger meget mig selv og “min uselvhøjtidelighed”, når jeg bruger fagter, kropssprog og humor til at “fange” alle elever.

Jeg arbejdede de første 6½år på Eggeslevmagle Skole i Skælskør og siden de sidste 7½år på Karrebæk Skole. Jeg elsker mit arbejde… At være sammen med eleverne, mærke deres nysgerrighed, mærke når noget sætter sig fast i en elev, der pludselig siger NÅÅÅRRHHH og jeg ser lyset i hans øjne… Så ved jeg, at jeg har gjort noget rigtigt! Så giver mit arbejde mening. På Hammer Frie Privatskole er jeg sikker på, at vi får så mange af disse oplevelse, fordi det giver mening for børnene, hvad de laver og dermed lærer! Kontakt mig på Pernille@vores-skole.dk .

 

Povl

 

Jeg hedder Povl Madsen, jeg er født i 1980 og jeg bor i Næstved sammen med min kone og mine 4 børn fra henholdsvis 2011, 2014, 2015 og 2018.

Jeg er født og opvokset i Karrebæk i en stor og broget familie og mine barndomsår blev flittigt brugt ved eng, skov og strand med fri leg og drengestreger. Jeg har gået hele min folkeskoletid på Karrebæk skole, som var samlingspunktet for hele min barndom/ungdom med læring, volley ball og venskaber. Efter folkeskolen var jeg et år på Oure idrætsefterskole, herefter tog jeg en HF studentereksamen på Næstved Gymnasium, snusede så en kort stund til tømreruddannelsen, for til sidst at lade hjertet fortælle mig, at det var lærer, jeg skulle være.

Jeg blev færdiguddannet som lærer fra Haslev lærerseminarium i 2009 med linjefagene dansk, historie, samfundsfag og idræt, men jeg har arbejdet som lærer siden 2007. Først som klasselærer i udskolingen på Møllevangskolen i Rønnede og dernæst som specialklasselærer på Sydbyskolens centerafdeling i Næstved. Min sidste ansættelse har været som klasselærer på Tornemark Dagskole, som er en skole for elever med særlige behov. I min uddannelsestid har jeg bl.a. arbejdet inden for psykiatrien, hjemmepleje, forsorgshjem, som pædagogmedhjælper og som personlig handicaphjælper. Disse forskellige job har gjort mig ydmyg og robust, samt givet mig en dybere indsigt i både mig selv og andre.

Jeg er kommet til Hammer Frie Privatskole, da jeg her oplever, at jeg har mødt en skole med hjertet på det rette sted – en skole hvor det enkelte menneske, såvel børn som voksne, får tid, ro og masser af næring til at vokse og folde sig ud. Jeg er nemlig overbevist om, at vi alle kan nå uendeligt langt, hvis vi er i god balance og bliver mødt, dér hvor vi er.

Al min fritid bliver brugt som far i en småbørnsfamilie, hvor haveliv, madlavning, naturoplevelser og nærvær bliver vægtet højt. Jeg er et meget praktisk menneske, hvilket også kommer til udtryk i min måde at undervise på og jeg stræber efter at servere kreativ, konkret og levende undervisning.

Jeg kan kontaktes på Povl@vores-skole.dk

 

Rebecca (3)Jeg hedder Rebecca Køhler Pertou. Jeg er født i København i 1977, hvor jeg ligeledes opvokset. Jeg har desuden været bosiddende i London i en længere periode. I 2001 blev jeg mor til en vidunderlig lille pige, og da jeg ønskede, at hun skulle vokse op et sted med ”højt til loftet”, valgte vi at flytte til Næstved, hvor vi har boet lige siden.

Jeg blev uddannet som lærer i 2006 med linjefag i dansk, engelsk, religion og idræt. Jeg har siden 2006 arbejdet som folkeskolelærer på Susålandets Skole i Glumsø (tidligere Susåskolen i Skelby), hvor jeg henholdsvis har undervist i almendelen såvel som i skolens specialklasse. Jeg har igennem min tid som lærer undervist i dansk, engelsk, drama, matematik, billedkunst, historie, kristendom, tysk og idræt.

Kreativitet og fantasi spiller en meget stor rolle i mit liv. Kreativitet i forhold til det skrevne ord er især noget, der altid har fulgt mig. Jeg har fra en meget tidlig alder været draget mod bøgernes forunderlige verden, hvor alt er muligt, og hvor man igennem mødet med livets mange facetter får mulighed for lære sig selv bedre at kende. Jeg har altid gjort – og gør stadigvæk – brugt det at skrive til ”træne” min fantasi såvel som at fordybe mig i de emner, som optager mig.

Jeg tror på, at læring er langt mere end at opnå særskilte kompetencer. Tværtimod handler det om at skabe sammenhæng og mening, mellem det man ved, og det man gerne vil vide. For at dette kan lykkes, er det nødvendigt, at læringen bæres af indre motivation, og at eleverne gradvis lærer at tage ansvar for deres egen læring. Jeg tror på, at jeg gennem min egen glæde og begejstring ved selv at lære og formidle viden kan videregive denne glæde og begejstring til mine elever. I det store hele er det vigtigste for mig i min rolle som lærer at tænde en gnist hos mine elever. Undervisningen skal pirre nysgerrigheden og skabe lyst til at vide mere, og jeg tilskynder, at eleverne bliver ved med at udfordre sig selv og deres tanker for at nå frem til vejen, der passer den enkelte bedst. Jeg lægger ligeledes særdeles stor vægt på relationen til den enkelte elev samt at skabe et trygt læringsmiljø for alle. Det er for mig altafgørende, at eleverne føler sig trygge. Der skal være plads til at undre sig, til at stille spørgsmål, til at lave fejl og til at lære af egne fejl – og der skal være plads til at drømme stort! Mit ultimative mål i mit virke som lærer er at skabe de bedste vækstbetingelser for læring og personlig udvikling for at sætte eleverne i stand til at få den bedste uddannelse – og på sigt et fantastisk liv.

Vi modtager ikke visdom; vi må opdage den for os selv efter en rejse, som ingen anden kan tage for os eller spare os for”. (Marcel Proust, 1871-1922)

Kontakt mig på Rebecca@vores-skole.dk

 

perJeg hedder Per Nordentoft, og er født i 1973 i København.

Jeg underviser Ilden i matematik, og alle klasser i Fysik/kemi, geografi, biologi og natur & teknik.

Når jeg underviser, lægger jeg stor vægt på at eleverne kan relatere til og forstå det, de bliver undervist i. Jeg tager udgangspunkt i elevernes hverdag, og arbejder procesorienteret, hvor eleverne får tid til at skabe deres egen forståelse af det, de arbejder med. Elevernes engagement og motivation er afgørende for deres indlæring og forståelse, og her er relationen til læreren og andre elever afgørende. De skal arbejde sammen, tale sammen og udvikle sig sammen. Jeg tror på kvalitet frem for kvantitet i opgaver og undervisning.

Jeg er igang med at uddanne mig til lærer, som jeg tager som enkeltfag, mens jeg jeg underviser på Hammer Frie Privatskole. Jeg er tidligere uddannet automatikmekaniker, hvor jeg har repareret samlebånd og industrimaskiner, og jeg har erfaring med stærk- og svagstrøm, trykluft og hydraulik. Jeg er også uddannet lydtekniker fra filmskolen, og har arbejdet i filmbranchen i 10 år. Jeg arbejder i øjeblikket som lydtekniker på Stars i Vordingborg.

Jeg er familiemenneske og er vild med at lege og se mine børn vokse op. Vi tager tit på tur og rejser meget. Det er fantastisk at opleve andre kulturer og få udvidet sin horisont. Jeg er friluftsmenneske og er glad for at sejle, ro kajak, køre mountainbike, lave bål osv. 

Jeg bor i Vordingborg med min hustru og vores dreng på 6 år. Jeg har også to piger på 11 og 13 år, som er hos os i weekender og ferier. Skriv til mig på Per@vores-skole.dk .

 

Jeppe1Jeg hedder Jeppe Smaug Rasmussen. Jeg er født i 1989 og er fra Karrebæksminde. Jeg flyttede til Næstved for 10 år siden og har boet der siden. Jeg blev uddannet lærer i 2015, i fagene dansk, historie og religion. Lige efter min uddannelse, tog jeg en kandidat på universitet i fagene dansk og historie. Begge fag har altid været min store passion, og især formidlingen har været min interesse, så længe jeg kan huske.
Undervejs i min uddannelse, var jeg fast vikar på henholdsvis Vor frue skole i Næstved og Næstved sprogcenter. Især sidstnævnte, gav mig en øget interesse for at udvikle mine faglige egenskaber indenfor det danske sprog. Min oprindelige plan var at blive gymnasielærer, men da jeg var til samtale på Hammer frie privatskole, var jeg ikke i tvivl! Jeg elsker mit arbejde og har aldrig fortrudt mit valg om at være her. Både fordi det er et fremragende miljø, men især fordi jeg selv lærer en stor del. Både fagligt og pædagogisk.
I min fritid bruger jeg meget af min energi, på at læse bøger. Historie er uden tvivl min passion i det private. Udover det er jeg aktiv i det danske og internationale rollespilsmiljø, og har siden jeg var 7 år, været en fast del af det. Det var blandt andet der, da jeg blev ældre, at jeg oplevede glæden i at undervise og arbejde med unge. Også er jeg bare et generelt opsøgende og nysgerrigt menneske. Jeg elsker at påbegynde nye projekter, og forbedre mig i diverse interessefelter. Noget jeg forventer at blive ved med, så længe jeg kan.
Jeg nyder at undervise, og i mit klasserum er der en konstant veksling mellem det gamle og det nye. Både fordi historie netop spiller en så stor rolle, men også fordi jeg gerne blander didaktiske virkemidler fra nye
såvel som gamle teorier. Jeg elsker at være i dialog omkring den “perfekte” læring, og har mange år foran mig endnu, hvor jeg ser frem til kun at blive mere udfordret og endnu mere observant på den undervisningskultur der præger mit klasserum og skolens læringsmiljø. Kontakt mig på Jeppe@vores-skole.dk .

 

lisbeth_2016Jeg hedder Lisbeth Nørreslet. Jeg er født i 1958 og bor i Kastrup, Vordingborg, sammen med min dejlige mand Per, som også underviser. Jeg har 4 voksne børn, født 1980, 1984,1990 og 1991 og 7 dejlige børnebørn i alderen 12-3 år. Jeg er oprindeligt fra Frederiksberg, men mødte under et efterskoleophold i 1973 min mand og blev hængende på Sydsjælland. Jeg arbejdede som pædagogmedhjælper, inden jeg fik børn. I nogle år gik jeg hjemme med mine børn, hvorefter jeg tog en HF og en IT uddannelse. Derefter arbejdede jeg nogle år, underviste blandt andet unge på Svend Heinild Centret i IT og var IT supporter på Trans- Com. Så blev det tid til forandring igen. Jeg tog første år på Socialrådgiveruddannelsen, men besluttede mig herefter for at blive lærer. Denne uddannelse afsluttede jeg i 2010. Efter sammenlægningen af skolerne i kommunen blev det svært at få det rigtige job. Jeg havde dog nogle vikariater. Jeg tog SOSU uddannelsen og arbejdede med dette et par år, men kunne mærke at jeg ikke var tilfreds med den måde vi behandler vores ældre på. Da et vikariat på Vemmedrup skole bød sig sprang jeg til. Her havde jeg en 2. klasse, som klasselærer, i et år indtil sommeren 2016. Udover det arbejdede jeg som ledsager for en handicappet ung kvinde, som jeg havde besøgt i mit SOSU arbejde. Da stillingen som klasselærer for jorden bød sig, vidste jeg med det samme, at dette var lige mig. På Hammer frie privatskole har både lærere og elever mulighed for at være sig selv og eleverne får lov til at udvikle sig i tryghed, demokrati og i deres eget tempo. Dette er for mig essensen af et godt trivsels- og læringsmiljø, og det er jeg superglad for at være en del af. Børn, der føler sig trygge og mødt, som føler at der er tillid til deres kunnen og deres sociale evner, vil vokse og trives og blive fantastiske voksne, og det vil JEG være en del af. Skriv til mig på Lisbeth@vores-skole.dk .

 

BenteJeg hedder Bente Rolschau, er bosiddende i Næstved, gift med Robert og har 2 voksne børn på henholdsvis 41 og 37 år. Vi har 2 børnebørn på 6 og 4 år, som bor i Canada hos vores datter. Vi besøger dem så ofte vi kan og nyder det intense samvær, når vi er sammen.

Jeg har igennem 36 år været ansat som bogholder/sekretær i en familiedrevet VVS-virksomhed i Næstved.  Her var vi én stor familie, som arbejdede sammen på kryds og tværs. Virksomheden blev desværre solgt på grund af sygdom, og jeg måtte derfor videre i arbejdslivet.

Jeg nyder at færdes i naturen i alt slags vejr, jeg cykler dagligt adskillige kilometer, går lange traveture og er medlem af Sydsjællands Golfklub, hvor jeg igennem mange har hjulpet til i begynder- udvalget, hvor vi hilser de nye golfere velkommen.

Jeg glæder mig til de kommende stillinger på Hammer Frie Privatskole både som morgenåbner i SFO og ikke mindst som sekretær/regnskabsmedarbejder.

Jeg vil gøre mit til, at jeres børn får en god og rolig start på dagen, og samtidig vil jeg gøre mit bedste for at børnene altid føler sig trygge og velkomne. Kontakt mig på skolen@vores-skole.dk.

 

Martin2LowRes

Jeg hedder Martin Søegaard, født i 1965 og har boet i Præstø siden 2006 med med frue, søn og hund. Jeg er uddannet civiløkonom indenfor erhvervssprog / erhvervsøkonomi (SPRØK 1991 – kaldes idag International Økonomi) og har siden arbejdet indenfor IT, kommunikation, medieproduktion, udvikling af læringssystemer – også indenfor elearning, samt udvikling og produktion af kort-, bræt- og læringsspil siden 2006.

Jeg blev desværre sygemeldt i 2012 grundet en virus, der har resulteret i væsentligt varig nedsat lungefunktion, hvorfor jeg idag arbejder som fleksjobber på nedsat tid på verdens bedste skole.

Da jeg i foråret 2014 havde set og læst skolens hjemmeside måtte jeg bare tage kontakt til Line, da lærings-konceptet, fra min synsvinkel, rammer plet mht. hvor problemerne er størst og mest udtalt i den almindelige folkeskole. Alle vi “voksne” skal ikke kigge langt ud over egen næsetip for at erkende, at motivation, tryghed og gensidig respekt er afgørende faktorer for vores egen læring og udvikling, så naturligvis er det også tilfældet for børnene – og ofte i endnu mere udtalt grad.

Den fundamentale tryghed er helt afgørende – for der er INGEN der kan fokusere på læring, hvis man konstant skal “kigge sig over skulderen” i et utrygt skole-miljø. Der er INGEN, der gider deltage aktivt i en lærings-proces, hvis respekten for én som menneske (uanset alder) ikke er tydeligt og mærkbart til stede – og endelig er der INGEN, der er i stand til at fastholde en lærings-proces, hvis man ikke er motiveret for netop det aktuelle lærings-indhold og -metodik. Det er således afgørende, at være i læring på netop det niveau, man til enhver tid befinder sig på – og ikke på eksternt fastlagt “trin” grundet alder. Forståelse og læring er en kompleks proces inde i os alle – og ikke blot et spørgsmål om pensum og repetition.

At “lære at lære” kræver undren og fordybelse på egne præmisser, og sker næsten aldrig i et lineært forløb, men som hop eller kvantespring, når netop alle de nødvendige faktorer er tilstede. Det er dét jeg ser Hammer Frie Privatskole har som målsætning for eleverne, og det måtte jeg naturligvis bare være en del af – og forhåbentlig være en del af mange år fremover. Kontakt mig på Martin@vores-skole.dk.

 

Anette2Jeg hedder Anette Hansen er født i 1974 i Næstved. Jeg bor i Arløse ude på landet mellem Fuglebjerg og Næstved, sammen med min mand og vores 2 piger, på henholdsvis 6 og 10 år. Jeg blev uddannet pædagog fra Hindholm Pædagog Seminarium i januar 2007. Jeg har gennem min opvækst vidst at jeg skulle arbejde med mennesker og tog uddannelse som social og sundhedsassistent.
Efter nogle år i faget, valgte jeg at uddanne mig som pædagog og har aldrig nogensinde fortrudt denne beslutning. Jeg har arbejdet i Hyllinge Børnehus med de 3-6 årige og arbejdet som støttepædagog på Hindholm Privatskole, samt været vikar i Hammer Børnehus.  Det bedste ved mit job er at få lov til at følge børnene i at udforske, udvikle og bruge deres fantasi, samt se dem danne relationer på kryds og tværs. Jeg nyder at bruge naturen i mit pædagogiske arbejde, hvor børnene rigtig kan få lov at folde sig ud, fællesskab omkring bålet, en dejlig skovtur og masser af boldspil. Jeg er glad for at blive en del af Hammer Frie Privatskole og skal nok gøre mit bedste for at børnene får en dejlig tryg hverdag. Jeg ser frem til det kommende samarbejde, med forældre, kollegaer og ikke mindst alle de skønne børn. Kontakt mig på sfo@vores-skole.dk.