Læs evt. indledningsvist “3 slags undervisning”, der detaljeret forklarer de former for undervisning, dit barn vil møde i forskellige perioder.

Lad mig prøve at skitsere en typisk skoledag hos os: SFO-børnene kommer tidligt, måske allerede fra 06.30, hvor vores morgenåbner tager imod og hygger om dem, stille og roligt. Undervisningen starter med morgensamling for alle kl. 8.10. Ingen klokke ringer, vi mødes til samling og går efterfølgende i gang med dét, der nu skal ske dén dag.1.skoledag2

Der er ingen egentlige frikvartér (for ikke at afbryde eleverne), man tager sig en pause, når behovet opstår, og læreren sørger for en kollektiv pause, når hele klassen skifter aktivitet eller fag. Hele formiddagen arbejder man således på én af de tre måder: I de faglig-kursus-agtige perioder ud fra sine egne mål med sine selvvalgte fag i materiale, som de topprofessionelle lærere har fundet og tilrettelagt. Der er selvfølgelig oplæg ved lærerne, forklaringer og fælles gennemgang af grundstof, men i princippet kører man derudaf i sit eget tempo og får hjælp og vejledning efter behov. Nogle gange fra læreren, andre gange fra en ældre/dygtigere elev. I de emnebaserede perioder arbejdes i de interessegrupper, man har valgt sig ind på, med mere eksperimentelle og undersøgende opgaver på baggrund af relevant teori. I læringsstils-perioderne  arbejdes også i grupper på tværs af alder, men efter intelligensformer/læringsstile, her har praksis karaktér af en mere kreativ, skabende tilgang, igen på baggrund af teoretisk viden og indsigt. På alle tre måder er hele formiddagen tilegnet dybt koncentreret arbejde uden egentlige kollektive pauser.

Kl. 11.40-12.20 har alle elever spisepause. Når man er dejlig mæt, løber man ud og leger og vender så tilbage til arbejdet for en time eller to (måske tre for de største), før skoledagen er slut.

1.skoledagLektier? Klart, men relevante og overskuelige lektier, der matcher level og arbejdsform. SFO til de mindste og mulighed for at blive og hænge ud for de større – dog uden vokseninstruktion eller aktiviteter, det sørger man selv for. Der er en voksen i huset, man kan gå til for hjælp eller sniksnak eller efter behov, men umiddelbart ingen mandsopdækning, som vi ellers ser det typisk i SFO’er. Her er vi Steiner/Waldorf-inspirerede og mener, at for meget forskelligt legetøj, for mange aktiviteter og for høj voksenstyring ødelægger udviklingen af børnenes fantasi og evne til selv at opfinde lige præcis de lege, de har brug for i en given periode, for at få styr på nogle af deres indre processer – den frie leg styrker også de sociale kompetencer, fremmer innovation og selvstændig tænkning, og den tillader barnet at være helt sig selv og i ro lytte til sin egen indre stemme og mavefornemmelse. SFO slutter kl. 16.30 mandag-torsdag og 16.00 fredag, hvorefter skolen lukker.