På en skole, hvor medansvar, demokrati og ligeværd er i højsædet, er et effektivt og kompetent elevråd en selvfølge. Eleverne får to repræsentanter i skolens bestyrelse, der tilsammen har 1 stemme, og de undervises og vejledes løbende i elevrådsarbejdet af skolens lærer og ledelse. Det er vigtigt, at børn lærer at finde og udvikle deres stemme – og at vi voksne lytter til den og tager den alvorligt!

Ved hvert elevrådsvalg/opstart af nyt skoleår vil denne side blive opdateret, ligesom elevrådet får sit eget nyhedslink.