Hammer Frie Privatskole erklærer sig mobningsfri. Derfor har vi omdøbt den krævede Antimobbe-strategi til vores helt egen Trivselsstrategi 🙂 Den er udtænkt, formuleret og underskrevet af alle på skolen, og vi er meget stolte af den!

Evaluering af undervisningen – hvordan og hvornår??: Evaluering

Hvad vælger vores elever efter 9.klasse? Se Elevernes overgangsfrekvens på Hammer Frie Privatskole

 

Brand- og bygningsgodkendelsen af 10.marts 2014: Brandogbygnings-ok

 

Undervisningsminsteriets godkendelse af vores vedtægter: Vedtægters underskrift og godkendelse plus selve Godkendelsen

 

Antal elever på skolen og på venteliste pr. 5/9 2017, se Elevtal sept 2017

 

Af skolens eksterne tilsynsførende, Iben Lindemark, er udarbejdet Hammer Frie Privatskoles Tilsynserklæring 2017. Læs også forrige års Tilsynserklæring 2016 og  Tilsynserklæring 2015 🙂