Af skolens eksterne tilsynsførende, Poul Jørgensen, er udarbejdet Hammer Frie Privatskoles Tilsynserklæring 2020 , Tilsynserklæring 2019 og Tilsynserklæring 2018-2019 . Skolens forrige tilsynsførende, Iben Lindemark, skrev i maj 2018 følgende Tilsynserklæring 2017 . Ministeriets officielle version kan læses her:  Tilsynserklæring 2017-2018. Læs også forrige års Tilsynserklæring 2016 og  Tilsynserklæring 2015 🙂

 

Hammer Frie Privatskole erklærer sig mobningsfri. Derfor har vi omdøbt den krævede Antimobbe-strategi til vores helt egen Trivselsstrategi 🙂 Den er udtænkt, formuleret og underskrevet af alle på skolen, og vi er meget stolte af den!

 

Evaluering af undervisningen – hvordan og hvornår??: Evaluering

 

Hvad vælger vores elever efter 9.klasse? Se Elevernes overgangsfrekvens på Hammer Frie Privatskole

 

Brand- og bygningsgodkendelsen af 10.marts 2014: Brandogbygnings-ok

 

Undervisningsminsteriets godkendelse af vores vedtægter: Vedtægters underskrift og godkendelse plus selve Godkendelsen

 

Antal elever på skolen og på venteliste pr. 5/9 2018, se Elevtal sept 2018

Uddannelsesstatistik.dk har samlet en masse faktuelle tal om elevernes eksamenspræstationer. Følg dette link: http://www.uddannelsesstatistik.dk/

 

Link til Undervisningsministeriets sider, som viser  standpunktskarakterer/prøvekarakterer for hver årgang:  https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[280538]

Link til Undervisningsministeriets sider, som viser karaktergennemsnit på hver årgang: https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[280538]